czwartek, 25 kwietnia 2013

13. urodziny Fashion Magazine/ 13th Birthday Fashion Magazine.


Nikomu kto wchodzi na mojego bloga nie trzeba chyba przedstawiać tego magazynu. Trzynaście lat na polskim rynku, a z tej okazji wspaniale zorganizowany event. Co się działo i kto był o tym w poście! 
Anyone who comes to my blog probably don't need to introduce this magazine. Thirteen years on the Polish market and, on this occasion, wonderfully organized event. 
What happened and who was about to post!
Wydarzenie miało miejsce 11 kwietnia w SoHo Factory przy ulicy Mińskiej 25. Tłumy czytelników, fashionistów, celebrytów, gwiazd, dziennikarzy i oczywiście paparazzi zagościło w hali głównej. Ścianka obstawiona i coraz to nowe twarze, dumnie przechadzające się po czerwonym dywanie, bo przecież każdy chce się pokazać. Wystrój ciekawy, fontanny, sofy, multum reklam, samochody sponsorów, bary oraz duża scena z wybiegiem. Zapowiadało się ciekawie. 

KTO BYŁ?!
Imprezę odwiedzili aktorzy niższego szczebla jak Joanna Jabłczyńska, Dorota Czaja, Joanna Majstrak, Agnieszka Kaczorowska oraz Tamara Arciuch.
Na ściance zabłysnęły również piosenkarki takie jak Margaret, czyli Małgorzata Jamroży, autorka hitu "Thank You Very Much", jak również Candy Girl i Ramona Rey.
Impreza nie mogłaby obejść się bez Grycanek, czyli Marty i Wiktorii Grycan, które prezentowały się imponująco, a wszyscy plotkowali ile schudły obie panie oraz jak to jest "przecież miały skończyć z show biznesem". Nie mogło zabraknąć również Patrycji Pająk, która próbuje podbić salony, choć (całe szczęście) słabo jej to wychodzi. Radosław Majdan wciąż w blasku fleszy!
Z racji, że jest to magazyn modowy nie mogło zabraknąć projektantów i stylistów. Pojawił się duet Paprocki&Brzozowski, Gosia Baczyńska, Agnieszka Maciejak, Łukasz Jemioł. Nie mogło również zabraknąć Mai Sablewskiej
Na ściance zaprezentowali się również Łukasz Jakóbiak- autor internetowego talk-show "20m2 Łukasza", Omena Mensah i wiele innych osób. 

CO SIĘ DZIAŁO?!
Całą galę poprowadzili Karol Wojciechowski oraz Maciej Dolega, czyli redaktor naczelny i dyrektor wydawniczy Fashion Magazine. Event zaczął się od pokazów marki JOOP!, SHE oraz Teresy Kopias. Na scenie wystąpili Mrozu, B.B. Blues oraz gość specjalny Matt Pokora. Zaprezentowane zostały również makijaże artystyczne oraz pokaz fryzur za sprawą marki Schwarzkopf Professional. 

Sponsorami głównymi imprezy były marki  Samsung Polska,Gino RossiMazda, Exsud, De DietrichSiemens Home Polska,Soho Factoryeurolot.com, Rouge Bunny Rouge, Jubitom, Worldbox, StylAge, Don’t worry Creative Event & PR Agency, Optyk Zdzisław Robak, 27minut, Never Enough, Browar Czarnków, Sweet Home, Stock, Zen Restaurant Sushi Bar. 
Partnerami medialnymi zostało Radio PIN, MaleMEN, Think Thank, oraz F-Bazar. 

Maciej Dolega i Karol Wojciechowski


     Matt Pokora


    Omena Mensah


               Duet Paprocki & Brzozowski


                    Radosław Majdan


                               Maja Sablewska                                                Joanna Majstrak

                                Agnieszka Kaczorowska                                    Agnieszka Maciejak

                               Joanna Jabłczyńska                                       Tamara Arciuch

 
                                  Candy Girl                                                     Margaret

                                    Dorota Czaja                                                Patrycja Pająk

        Łukasz Jakóbiak

The event took place April 11 in SoHo Factory Street Minsk 25 Crowds readers fashionistas, celebrities, stars, journalists and of course the paparazzi flocked to the main hall. Sponsorship wall full of more and more new faces, proudly strolling the red carpet, because everyone wants to present. Interesting decor, fountains, sofas, lots of ads, exclusive cars, bars and a big stage with a rundown. It looked interesting!

WHO WAS!?
The event was visited by lower-level actors like Joanna Jabłczyńska, Dorota Czaja, Joanna Majstrak, Agnieszka Kaczorowska and Tamara Arciuch.
The panel also flashed singers like Margaret, or Małgorzata Jamroży, author of the hit "Thank You Very Much", as well as Candy Girl and Ramona Rey.
The event couldn't do without Grycanek, that Marty and Wictorii Grycan that presented themselves impressive, and all the gossip as both ladies lost weight and how it is "still had to finish the show business".
There were also Patrycji Pająk, who is trying to conquer the salons, but (fortunately) it is a little out. Radosław Maidan still in the limelight!
Because it's a fashion magazine couldn't miss the fashion designers and stylists. There was a duo Paprocki & Brzozowski, Gosia Baczyńska, Agnieszka Maciejak, Łukasz Jemioł.There were also Mai Sablewskiej.
The panel also presented Łukasz Jakóbiak-author of the Internet talk show "20m2 Łukasza"Omena Mensah and many others.

WHAT WILL HAPPEN!?
All enent led Karol Wojciechowski and Maciej Dolega, the editor-in-chief and editorial director of Fashion Magazine. Event began with fashion show by JOOP!, SHE and Teresa Kopias. On stage, starring Mrozu, B.B. Blues and special guest Matt Pokora. We presented the artistic make-up and hair show through brand Schwarzkopf Professional.
The main sponsors of the event were Samsung Polska,Gino Rossi, Mazda, Exsud, De Dietrich, Siemens Home Polska,Soho Factory, eurolot.com, Rouge Bunny Rouge, Jubitom, Worldbox, StylAge, Don’t worry Creative Event & PR Agency, Optyk Zdzisław Robak, 27minut, Never Enough, Browar Czarnków, Sweet Home, Stock, Zen Restaurant Sushi Bar. Media partners were Radio PIN, MaleMEN, Think Thank and F-Bazar. 

Zdjęcia autorstwa Marty Wojtal oraz Damiana Głowackiego oraz materiały prasowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz